fbpx

info@equina.be

+ 32 475 64 88 79

GDPR – toestemming gebruik beeldmateriaal

EQUINA

Equina BVBA, Herdersstraat 14 — 2560 Bevel KBO 0811 655 220 | www.equina.be

Ik geef hierbij mijn toestemming voor de vastlegging en de weergave van mijn naam, beeltenis en afbeelding verbonden aan mijn persoon, in foto’s, beelden, of audiovisuele opnamen gemaakt door Equina (hierna de ‘Onderneming’), alsook in publiciteit over de onderneming.

Ik verklaar dat ik minstens zestien jaar oud ben en dat ik ten volste gerechtigd ben mijn toestemming te geven.

Ik begrijp dat ik:

  • niet het recht zal hebben op enige betaling voor het gebruik van mijn persoonsgegevens zoals hierboven uiteengezet op de foto’s die gemaakt werden in overeenstemming met deze toestemmingsverklaring.
  • volledig op de hoogte ben gebracht voor het gebruik van mijn persoonsgegevens zoals hierboven uiteengezet op de foto’s die gemaakt werden in overeenstemming met deze toestemmingsverklaring.

De onderneming heeft het sublicentieerbare en wereldwijde recht om mijn persoonlijke gegevens zoals hierboven uiteengezet met betrekking tot de foto’s en audiovisuele opnamen te gebruiken. Het mogelijke gebruik omvat, maar is niet beperkt tot, de vastlegging, weergave, bewerking, licentiëring, distributie en de integratie in andere werken, in welke vorm ook (bijv. een papieren versie of elektronisch), zoals posters, publicaties, websites, films of video’s, om de goederen, diensten of werkomgeving van de onderneming te promoten, zonder enige verplichting voor de onderneming om daarvoor mijn toestemming te vragen. 
Ik geef hierbij mijn onherroepelijke toestemming, zonder enige geografische of temporele beperking, aan de Onderneming om gebruik te maken van het Materiaal gemaakt [door mij of waarin mijn foto is inbegrepen], en in het bijzonder om dit (geheel of gedeeltelijk) te dupliceren, verdelen en beschikbaar maken voor het publiek, in bewerkte of niet-bewerkte vorm, ten behoeve van public relations, marketing en reclame.
Deze toestemmingsverklaring en het verlenen van gebruiksrechten hebben betrekking op alle vormen waarin het Materiaal zal worden gebruikt, in het bijzonder ondernemingspublicaties (inclusief rapporten, flyers, reclame, digitale media, interactieve media), alle online media, zoals het internet (websites, banners, nieuwsbrieven, PR Blogs/fora, sociale media platformen) en intranet, televisie en film, radio, cinema, mobiele telefonie, presentaties op evenementen en beurzen, het gebruik op verkooppunten/klantencentra, ongeacht de gebruikte technologie.

Contacteer ons

Heb je vragen voor Equina of wil je graag een opleiding volgen?
Laat het ons weten en we nemen snel contact met je op.